Nedtelling

onsdag 12. desember 2012

Akklimatisering

Normalruten
Akklimatisering kommer fra latin og betyr tilvenning/tilpassing. Å bruke tid på akklimatisering er en avgjørende forutsetning for en vellykket ekspedisjon. I høye fjellområder er det først og fremst tilpassing av lavere lufttrykk (redusert oksygenmengde) som er formålet. Mennesker reagerer forskjellig på høyden, og tilpasser seg i ulikt tempo. En tommelfingerregel er å avansere maks 300 høydemeter i døgnet når man er over 3000 meters høyde. Kroppen er kun i stand til å tilpasse seg forholdene opp til ca 5500 moh. I større høyder vil det foregå en langsom nedbryting av alle kropsfunksjoner.

Under vil vi gi en beskrivelse av planlagt stigning per døgn. Dette vil tilpasses underveis, men planen skal være et godt utgangspunkt.


  Dag       Natt i camp                  Høyde             Avansement       Aktivitet

31.
Penintetes/Inca
        Confluencia
2800
3300

500 m

Innmarsj til Confluencia
1.
Camp 1: Confluencia
        Plaza Francia
3300
3800

500 m

Akklimatiseringstur
2.
Camp 1: Confluencia
        BaseCamp
3300
4250

950 m

Innmarsj til BaseCamp
3.
Camp 2: BaseCamp
4250

0 m

Hviledag, forberedelser
4.
Camp 2: BaseCamp
        Mnt Bonete
4250
5050

800 m

Akklimatiseringstur
Camp 2: BaseCamp
        Canada – BaseC
4250
4910

660 m

Deponering-, akklimatiseringstur
6.
Camp 2: BaseCamp
        Canada
4250
4910

660 m

Klatre til Canada
  7.
Camp 3: Canada
        Nido – Canada
4910
5380

470 m

Deponering-, akklimatiseringstur
8.
Camp 3: Canada
        Nido
4910
5380

470 m

Klatre til Nido
9.
Camp 4: Nido
       Berlin - Nido           
5380
5780

400 m

Deponering, akklimatiseringstur
10.
Camp 4: Nido    
       Berlin
5380
5780

400 m

Klatre til Berlin
11.
Camp 5: Berlin
        SUMMIT
5780
6962

1182 m

TOPPDAG

Reservedag
Reservedag
Reservedag

Reservedag

Camp 5: Berlin
        Base camp


5780

-1530 m

Nedover

Camp 2: BaseCamp
       Penitentes


4250

-1450 m

Utmarsj

Penintetes
2800

Vel nede!

Planen er lagt opp slik at vi bruker 12 dager, alternativt 17 dager, til toppen. Vi vil sannsynligvis
bruke noen av reservedagene for ekstra akklimatisering.
Gjennomsnitt: 378 høydemeter klatring i døgnet ved 12 dagers bestigning uten reservedager
Gjennomsnitt: 245 høydemeter klatring i døgnet ved 16 dagers bestigning med alle reservedagene

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar